Historisk blikk

 

Fra 1960 tallet.

Tønsberg og Omegn Trekkspillklubb ble stiftet

21.oktober 1966 under navnet

Vestfold trekkspillklubb

Initiativtager og grunnlegger var Sverre Vissgren som senere også ble leder av klubben. Den første lederen var Leif Børresen, mens Olav Varpe var klubbens dirigent fra starten og frem til midten av 1970-tallet.

Repertoaret de første årene var først og fremst preget av seriøs orkester-, og underholdningsmusikk. Etter hvert ble orkesteret delt opp i et A- og et B-orkester.

I tillegg hadde man et danseorkester der senere musikalsk leder, Anker Sørensen, hadde en sentral rolle.

 

Fra 1970 tallet

Med hjelp fra ”Gammeldansens venner”, klubbens støttemedlemmer, ble det på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet arrangert dansefester både på Hotell Klubben i Tønsberg og på Ringshaug Badehotell. Festene var meget godt besøkt, ved enkelte anledninger hadde man over 500 gjester innenfor dørene.

Fra klubbens barndom kan også nevnes TV-opptreden fra Drammen Teater og medvirkning i et direktesendt radioprogram fra Store Studio.

Etter at Varpe sluttet som dirigent sank både aktivitetsnivået og medlemstallet. Klubben besto i 1977/78 kun av 3-4 medlemmer, men fikk etter hvert et oppsving etter at Anker Sørensen tok over det musikalske ansvaret.

Klubben knyttet etter hvert flere nye medlemmer til seg, og i 1980 ble det startet en aspirantgruppe som forsterket den positive trenden.

 

Fra 1980 tallet.

Vestfold trekkspillklubb  valgte i 1981 å skifte navn til:

Tønsberg og omegn trekkspillklubb.

Bakgrunnen for dette var at Vestfold krets av Norske Trekkspilleres Landsforbund (NTL) ble stiftet høsten 1980 og man ville unngå forvirring omkring navnet.

Siden klubben alltid har hatt en bred geografisk rekruttering var det naturlig at man også valgte ”omegn” som en del av klubbens navn. At dette var riktig kan dagens medlemsliste bekrefte. Mange kommuner i Vestfold er representert, vi har også et medlem som bor i Kongsberg.

 

Fra 1990 tallet

Vi har hatt som mål å øke interessen for trekkspillet og vise at det er et fullverdig instrument. Dette er til og med nedfelt i klubbens vedtekter. Vi har arrangert kirkekonserter, spilt til gudstjenester, deltatt med underholdningsmusikk på Østlandske Trekkspillfestival en rekke ganger og har vært med på flere distrikts mesterskap både med gammeldans-, og underholdningsmusikk.

Det kan også nevnes flere opptredener på Skjærgårdstreffen i Arendal.

Siden 1993 har vi arrangert åpne dansekvelder 3-5 ganger i året og melodivalget de senere årene har stort sett gjenspeilet dette.

 

Fra 2000 tallet

I 1998 ble klubben nok en gang utvidet fra ett til to orkester, da klubbens Gehørgruppe ble etablert. Den gruppen bestod frem til 2013 da den ble nedlagt.

Klubben har et par undergrupper som spiller på dansekveldene og som også har enkelte spilleoppdrag for foreninger og på institusjoner.

Klubben har 2 NM-deltagelser i nyere tid. På Hønefoss i 2002 deltok vi i klassen ”Gammeldans orkester II” og i Bø i Telemark i 2007 deltok vi i klassen «Underholdningsmusikk».

2013/2014

I dag er vi ca. 18 aktive spillere, støttemedlemmene inkludert er vi ca. 50 medlemmer totalt

Login Form