Velkommen til Holmestrand Trekkspillklubb 

Aktive spillende i nye sommerskjorter
Holmestrand trekkspillklubb er en upolitisk klubb for trekkspillinteresserte i Nordre Vestfold

Og er en klubb som i all sin virksomhet arbeider for positiv fremgang

for trekkspillklubben og for samarbeid mellom medlemmene.

Knytte kontakter med lignende klubber med sikte på

utveksling av erfaringer av kulturell verdi.