Vi i HTK ønsker oss lengre filmer og opptak fra dere.

Gi beskjed til vår "bassist", -så hjelper han til med overføring av opptak.